LAND
ART
Save the date:
3rd October 2024
LIVES

[website coming soon!]
[English below]

Kunstmuseum M. presenteert:
LAND ART LIVES, internationaal programma over de toekomst van land art

Programma

- Events in binnen- en buitenland: van april - oktober 2024
- Assembly: Internationale Conferentie over de toekomst van Land Art: 3 oktober 2024 in Agora Theater in Lelystad, Nederland

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en ontvang bericht zodra het volledige programma bekend is en de ticketverkoop van start gaat (beperkt aantal tickets beschikbaar)


LAND ART LIVES is een internationaal programma en online platform gericht op verschillende manifestaties van land art in heden en verleden.

LAND ART LIVES onderzoekt zowel de toekomst van bestaande landschapskunstwerken als de toekomst van de stroming.

LAND ART LIVES verkent hedendaagse praktijken die in relatie met land art kunnen worden gebracht en onderzoekt hoe land art zich verhoudt tot actuele en urgente onderwerpen.

LAND ART LIVES is een platform voor internationale, continue dialoog, verbinding en uitwisseling over het onderwerp land art.

LAND ART LIVES is interessant voor kunstenaars, eigenaren van land art, academici, kunsthistorici, curatoren, conservatoren, restauratoren, beleidsmakers, landschapsontwerpers en vele anderen.

Contact

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via info@landartlives.nl

Organisatie

Land Art Lives wordt georganiseerd door Kunstmuseum M. in nauwe samenwerking met Land Art Flevoland. Met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Almere 2.0, Gemeente Almere, Provincie Flevoland, Mondriaan Fonds en Institut Français.

------------------------------------------------------

Kunstmuseum M. presents:
LAND ART LIVES, an international program on the future of land art

Program

- Events in the Netherlands and abroad: from April – October 2024
- Assembly: international Conference on the future of Land Art: 3rd October 2024, in Agora Theatre in Lelystad, the Netherlands

Stay tuned

Subscribe here to get updates on the full program and be the first to get notified when ticket sale starts (limited number of tickets available).


LAND ART LIVES is an international program and online platform focusing on various manifestations of land art, past and present.

LAND ART LIVES examines both the future of existing works of land art and the future of the movement.

LAND ART LIVES explores contemporary practices covered by land art and examines how land art relates to current and urgent topics.

LAND ART LIVES is a platform for international, ongoing dialogue, connection and exchange, on the topic of land art.

LAND ART LIVES is of interest to artists, owners of land art, academics, art historians, stewards, restorers, policymakers, landscape designers and many others.

Contact

For any questions or requests, please contact us via info@landartlives.nl

Credit

Land Art Lives is organized by Kunstmuseum M. in close cooperation with Land Art Flevoland.
Supported by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW), Almere 2.0, Municipality of Almere, Province of Flevoland, Mondriaan Fund and Institut Français.