Home

NL

EN

Home Programma Nieuws & Blogs Nieuwsbrief Verslagen Over Land Art Lives

NL

EN

12 april 2024 

Uitnodiging: Veldwerk bij Stroom Den Haag

Op donderdag 25 april vindt in Den Haag een bijeenkomst plaats bij en rondom het kunstwerk Park in het Water van Vito Acconci Studio, adres: Johanna Westerdijksplein. De middag maakt onderdeel uit van het programma Land Art Lives, dat georganiseerd wordt door Kunstmuseum M. & Land Art Flevoland in Almere en draait om de toekomst van land art.

Over het kunstwerk

Bij de ontwikkeling van het gebied tot campus werd de oude havenstructuur door Vito Acconci gebruikt om een radicale ingreep te doen. Als een scherf van het landschap maakte hij een eiland dat als een hellende ijsschots dreigt af te drijven. Tijdens de middag onderzoeken we het krachtenveld rondom Park in het Water, te vinden achter station Den Haag Hollands Spoor. Dit gebied gaat de komende jaren opnieuw op de schop. Dit vraagt om een duurzame oplossing voor het beheer van dit iconische kunstwerk.

Methode emotienetwerken

De bijeenkomst wordt begeleid door Marit van Dijk van het Heritage Lab van de Reinwardt Academie. We gaan het kunstwerk benaderen en bespreken aan de hand van de methode ‘emotienetwerken’. Emotienetwerken is ontstaan in de praktijk van erfgoedwerk: als erfgoed vertelt wie we zijn en willen zijn, moet iedereen in de betekenisgeving en de keuze daarvan een stem hebben. 

Voorbereiding is niet nodig - na een inleiding over de methode en het kunstwerk heeft iedereen voldoende bagage om mee te kunnen doen. Bij goed weer vindt een deel van de bijeenkomst buiten plaats.

Programma

12.30 uur: Inloop en lunch, Johanna Westerdijksplein, Den Haag
13.30 uur: Start sessie
16.15 uur: Einde sessie, rondleiding langs de kunstcollectie van de Haagse Hogeschool
17.00 uur: Afsluitende borrel