Home

NL

EN

Home Programma Nieuws & Blogs Nieuwsbrief Verslagen Over Land Art Lives

NL

EN

Sea Level en De Verbeelding, foto Jordi Huisman, met dank aan Land Art Flevoland
20 juni 2024 

Kunst in de openbare ruimte door een erfgoedbril

Platformbijeenkomst in samenwerking met de RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Datum: Donderdag 20 juni 2024
Tijd: 13:00 - 17:00 uur
Locatie: De Verbeelding, De Verbeelding 25, 3892 HZ Zeewolde
Uitzicht: Sea Level, van Richard Serra
Voortaal: Nederlands
Met: Simone Vermaat, Anne Reenders, Martine van Kampen, Véronique Hoedemakers, Veerle Meul, Berthe Jongejan en Deniz Ikiz Kaya
In samenwerking met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Meld je aan

Tijdens dit middagprogramma met presentaties, casestudies en discussies bekijken we het verhaal van de Nederlandse landschapskunst door een erfgoedbril. De ontwikkeling van land art in Nederland werd aangewakkerd vanuit de beeldendekunstsector, door kunstenaars zelf, door musea als het Stedelijk Museum en het Kröller-Müller Museum en de buitententoonstelling Sonsbeek Buiten de Perken. Ingenieurs van de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) die begin jaren zeventig verantwoordelijk waren voor de inrichting van het nieuwe land in de drooggelegde polders in het IJsselmeer omarmden deze nieuwe stroming vanaf het begin.

De eerste land art

Land art of earthworks spraken erg tot de verbeelding en de net drooggelegde Flevopolders leken erg op de Amerikaanse woestijn waar de eerste landschapskunstwerken werden gerealiseerd. Zo ontstonden de eerste land art-werken in het Flevolandse landschap. Later gaven publieke opdrachtgevers als gemeenten, natuurbeherende organisaties, geadviseerd door kunstcommissies steeds vaker opdrachten voor landschapskunst. Het heeft een bijzondere collectie Nederlandse landschapskunst opgeleverd, met kunstwerken van internationaal gerenommeerde kunstenaars als James Turrell, Richard Serra, Antony Gormley en Robert Smithson.

Beheer en behoud

Het merendeel van deze kunstwerken is nu in bezit van gemeenten of natuurorganisaties, die niet vanzelfsprekend de expertise in huis hebben om deze kunstwerken te beheren, behouden en ontsluiten voor het publiek. Het beheer en onderhoud van landschapskunst is bovendien complex, aangezien er vaak meerdere eigenaren bij betrokken zijn. Ook zijn veel van deze kunstwerken gemaakt van levende materialen, waarbij verval deel kan uitmaken van het concept. Daarnaast bevinden deze kunstwerken zich in de buitenruimte en zijn ze 24 uur per dag publiekelijk toegankelijk, wat ze kwetsbaar maakt voor allerlei invloeden van buitenaf.

Levend erfgoed

Om grip te krijgen op de vraag hoe we deze landschapskunstwerken als cultureel erfgoed in de toekomst kunnen waarborgen, organiseren we een platformbijeenkomst Kunst in de openbare ruimte samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We willen de toekomst van dit levende erfgoed aan de hand van een aantal casestudies uit de praktijk met elkaar bespreken. Welke expertises zijn er nodig voor het beheer en behoud van landschapskunst? Hoe gaat het restaureren van landschapskunst in zijn werk? Hoe anticiperen we op de gevolgen die klimaatverandering kan hebben op de kunstwerken of de directe omgeving? Hoe kunnen we kennisontwikkeling en uitwisseling op dit gebied blijvend bevorderen?

Zie ook het nieuwsbericht over de start van de inschrijving

Sea Level van Richard Serra (1996), foto Jordi Huisman, courtesy Land Art Flevoland