Home

NL

EN

Home Programma Nieuws & Blogs Nieuwsbrief Verslagen Over Land Art Lives

NL

EN

In Wendover krijgen Martine en Anne een code van de deur van de kleine expositieruimte, zodat zij zelf naar binnen kunnen. Foto Anne Reenders / Kunstmuseum M.
19 mei 2024 

Reisverslag: Centre for Land Use Interpretation

Voorafgaand aan hun bezoek aan Sun Tunnels en Spriral Jetty, bezoeken Anne en Martine the Centre for Land Use Interpretation. Dit zijn de overdenkingen van Martine naar aanleiding van het bezoek:

The Center for Land Use Interpretation (CLUI)

The Center for Land Use Interpretation (CLUI) maakt onderdeel uit van een soort herformulering van de land art die in de jaren negentig plaatsvond, toen ook Andrea Zittel haar High Desert Test Sites maakte (zie ons verslag) en Noah Purifoy werkte aan zijn beelden (zie ons verslag). De aandacht verschoof daarin naar landgebruik, de genius loci en de vraag wat de plek van de mens daarin was. CLUI is meer een onderzoeksclub dan een organisatie die kunst of plannen maakt: ze zijn enorm geïnteresseerd in het blootleggen van onzichtbare menselijke en economische krachten die op het landschap inwerken. Ze hebben een tentoonstellingsruimte in Los Angeles, een residency-programma in Wendover in Utah en een omvangrijke online database.

Grootschalige lithiumwinning

Als je je eenmaal de CLUI-blik eigen hebt gemaakt, kan je die niet meer uitzetten. Dat zogenaamd lege West-Amerikaanse landschap is dan ineens vol met kopermijnen, grootschalige landbouw, militaire terreinen, olievelden, nucleaire testsites en uraniummijnen. Het Great Salt Lake dat bij Wendover ligt, verandert met die blik van een prachtige rozepaarse, zilte watervlakte in een door uitdroging, vergiftiging en toekomstige grootschalige lithiumwinning geteisterde locatie. Het geeft ons een extra betekenislaag voor de kunstwerken van Nancy Holt en Robert Smithson die we hier bezoeken, die zich van deze aspecten van het landschap wel degelijk bewust waren.

Landgebruik in Flevoland

CLUI laat het allemaal zien, maar oordeelt niet, en dat is de kracht. De club is genereus met haar kennis: in Wendover krijgen we een code van de deur van de kleine expositieruimte, zodat we zelf naar binnen kunnen. We vragen ons af of dat in Flevoland zou werken, een kleine informatieruimte over het landschap die je zonder begeleiding kunt betreden. Wat zeker kan, is met de blik van CLUI naar het landgebruik in Flevoland kijken, want ook bij ons is het landschap met name een economisch en technologisch fenomeen.

Lees als je dit interessante materie vindt ook het boek Undermining. A Wild Ride through Land Use, Politics, and Art in the Changing West van Lucy Lippard.

In Wendover krijgen Martine en Anne een code van de deur van de kleine expositieruimte, zodat zij zelf naar binnen kunnen. Foto Anne Reenders / Kunstmuseum M.
The Centre for Land Use Interpretation in Wendover, Utah. Foto's Martine van Kampen / Land Art Flevoland